Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

Career 4.0  |  Greece

Διαδικτυακή Εκδήλωση,Ruhr-University Bochum | Institute for Work Science,
30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2020

Εκπαίδευση (1)
των εταίρων του έργου

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση των εταίρων του έργου συνέπεσε με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19. Έτσι αντί για την προγραμματισμένη παρουσία των εταίρων σε φυσικό χώρο η εκπαίδευση διοργάνώθηκε από τον επικεφαλής του έργου, το Ινστιτούτο Επιστήμης Εργασίας του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ, ως διαδυκτιακή εκδήλωση.

Οι εταίροι διεξήγαγαν ένα πρώτο τεστ της ψηφιακής πλατφόρμας και ενημερώθηκαν/εκπαιδεύτηκαν σε παραμέτρους τις μεθοδολογικής προσέγγισης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή πρακτικών και ιδεών για τον εμπλουτισμό της μεθοδολογικής εργαλειοθήκης και την καταγραφή προτάσεων βελτίωσης της ψηφιακής πλατφόρμας.

Παρουσιάσεις των Ελλήνων εταίρων στην 1η εκπαίδευση των εταίρων

Career 4.0  |  Greece

ηνίοχος.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εμπειρίες από την διεξαγωγή «Ακροάσεων Ειδικών» (Experts Hearing) στην Ελλάδα και δυνατότητες προσαρμογής/εφαρμογής τους στο Career 4.0

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved