Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

Career 4.0  |  Greece

Δημιούργησε το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξής σου!
Εργαστήρια Mentoring για νέους και νέες 

8-14 Δεκεμβρίου 2021 - Online Εκδήλωση

</> ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ


Το πιλοτοτικό εργαστήριο έχει ολοκληρωθεί.
Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχής σας!

Ευχαριστούμε τις Τεχνικές Σχολές του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου
για την ενεργό υποστήριξή τους!


  • Τα εργαστήρια διεξήχθησαν στα Αγγλικά με Μέντορες από το εξωτερικό και την Ελλάδα
  • Συμμετείχαν 12 συμβουλευόμενοι, οι οποίοι
  • υποστηρίχθηκαν από 4 μέντορες
  • Η συμμετοχή ήταν χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση!

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved