Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

UPCOMING EVENT

Διεξαγωγή Εργαστηρίων

Η διεξαγωγή των πιλοτικών εργαστηρίων mentoring σε κάθε χώρα των εταίρων προγραμματίζεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2021.

Ο συνολικός προγραμματισμός των δράσεων/εκδηλώσεων επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη των προσπαθειών αντιμετώπισης του COVID-19.

Μείνετε συνονισμένοι! 

Career 4.0 |  Greece

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved