Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

UPCOMING EVENT

Milestone Meeting

Η ενδιάμεση συνάντηση των εταίρων προγραμματίζεται για το τέλος του Φθινοπώρου του 2020.

Ο συνολικός προγραμματισμός των δράσεων/εκδηλώσεων επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη των προσπαθειών αντιμετώπισης του COVID-19.

Μείνετε συνονισμένοι! 

Career 4.0 |  Greece

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved