Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

Career 4.0  |  Greece

Εκπαίδευση Μεντόρων Career 4.0

26-29 Ioυλίου 2021 [Online εκδήλωση]

</> ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Σκοπός της Εκπαίδευσης των Μεντόρων & Περίγραμμα του Προγράμματος

Η τετραήμερη εκπαίδευση αποσκοπούσε στην  προετοιμασία Μεντόρων τόσο σε μεθοδολογικό όσο και σε εφαρμοστικό επίπεδο για την παροχή συμβουλευτικής καριέρας σε νέους με τη χρήση της μαθησιακής προσέγγισης Career 4.0 και της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας.  

1

26 Ιουλίου 2021

»   Η πορεία προς το έργο Career 4.0
»   Η μαθησιακή προσέγγιση Career 4.0
»   Το Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΣΑ) ως σταθερό σημείο αναφοράς

2

27 Ιουλίου 2021

»   Ραντάρ Ταλέντου: Μεθοδολογική Προσέγγιση / Πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα 
»   Ραντάρ Απασχόλησης (1): Μεθοδολογική Προσέγγιση / Πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα

3

28 Ιουλίου 2021

»   Ραντάρ Απασχόλησης (2): Μεθοδολογική Προσέγγιση / Πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα
»   Ακρόαση εμπειρογνωμόνων: Μεθοδολογική Προσέγγιση / Πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα

4

29 Ιουλίου 2021

»   Ιδρυτικά εργαστήρια: Μεθοδολογική Προσέγγιση / Πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα
»   Αξιολόγηση Εκπαίδευσης
»   Προγραμματισμός δράσεων: Πιλοτικά εργαστήρια συμβουλευτικής νέων, Διημερίδα Εμπειρογνωμόνων

Career 4.0  |  Greece

Ινστιτούτο Επιστήμης Εργασίας - Πανεπιστήμιο Μπόχουμ [IAW-RUB]

Η Μαθησιακή Προσέγγιση Career 4.0. Εισαγωγή για Μέντορες/Καθοδηγητές.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved