Στόχοι του έργου Career 4.0

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης

Career 4.0  |  Greece


Κύριο μέλημα είναι η δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και υποστηρικτικής επαγγελματικού σχεδιασμού, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες των εταίρων του έργου.

Με την χρήση μεθόδων - καλών πρακτικών - από προηγούμενα ερευνητικά έργα, όπως π.χ. του ραντάρ απασχόλησης για τη δημιουργία ενός Προσωπικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Εργαστήρια Ίδρυσης Επιχείρησης,  νέοι και νέες που θα συμμετάσχουν, θα μπορούν να προετοιμάζονται για τη συνεχώς αυξανόμενη πίεση για καινοτομία και τις αυξανόμενες προσδοκίες ικανοτήτων, που θέτει η αγορά εργασίας.

Career 4.0 | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ: Επιχειρησιακό Μοντέλο Εφαρμογής των Μεδοθολογιών του έργου   >

Career 4.0  |  Greece

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα για συμβουλευόμενους Νέους και Μέντορες/Καθοδηγητές Μάθησης, που προωθεί τη συνεργατική, αναστοχαστική και ευπροσάρμοστη μάθηση.

Η μαθησιακή πλατφόρμα διασφαλίζει την άμεση επικοινωνία, την ανατροφοδότηση, την ευελιξία στη χρήση του μαθησιακού περιεχομένου και συνεχή διαχείριση έργου (project management) όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.

<  Career 4.0 |
    Ψηφιακή Συνεργατική Μαθησιακή Πλατφόρμα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved